ASSOCIATIONS

 

Goldmann & Partners is a member of:

• Assolobenefit – http://assobenefit.org/

• Aspen Institute Italia – www.aspeninstitute.it

• INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura)  www.bioarchitettura.it

• INARCH (Istituto Nazionale di Architettura) – www.inarch.it